Zorlu Enerji “Bilim Temelli Hedefler Girişimi”ne katılan ilk enerji şirketi oldu

Sürdürülebilirliği iş yapış biçimi olarak benimseyen ve tüm faaliyetlerini ESG çatısı altında gerçekleştirmeye odaklanan Güçlü Enerji, sera gazı emisyon artışını 1,50C ile sınırlamaya yönelik taahhütte bulunarak imzaladığı Bilim Temelli Maksatlar Girişimi’ne (SBTi) dahil olarak kesiminde öncü oldu.

Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getiren Kuvvetli Güç, dalında birinci olarak iklim krizinin olumsuz tesirlerini azaltarak ortadan kaldırmayı hedefleyen memleketler arası Bilim Temelli Amaçlar Girişimi’ni (Science Based Targets İnitiative – SBTi) imzalayan şirket oldu. Temel sürdürülebilirlik stratejisini Entegre Risk İdaresi, Kurumsal Yönetişim ve Davranış, Etik, Ahenk ve Şeffaflık temelleri üzerine kurgulayarak bütüncül bir perspektifle kıymetlendiren Kuvvetli Güç, bu kıymetli adımı atarak sera gazı emisyon düzeylerini azaltma taahhüdünde bulunan birinci güç şirketi oldu.

CDP, Birleşmiş Milletler Global Prensipler Mukavelesi, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğayı Müdafaa Vakfı (WWF) tarafından 2015’de kurulan SBTi iklim değişikliği ile uğraş insiyatifi kapsamında kurumların toplam sera gazı emisyonlarını azaltma uğraşlarını desteklemeyi amaçlıyor. Global ısınmanın önüne geçmek maksadıyla Paris Mutabakatında belirlenen gayeler doğrultusunda gayret harcayan Bilim Temelli Amaçlar Teşebbüsü (SBTi), şirketlerin sera gazı azaltma maksatlarının ortak standartlar doğrultusunda geliştirilmesini teşvik ediyor.

Sürdürülebilirlik stratejisinin kıymetli boyutlarından birisi olan “Onarıcı Operasyonlar ve Bedel Zinciri” ile biyosferin yenilenmesi ve onarılmasına dayanak olmayı amaçlayan Güçlü Enerji, uzun vakittir sırf yenilenebilir güç kaynaklara yatırım yaparak atmosferdeki sera gazı salımlarının azalmasına katkı sağlıyor. Gelecek jenerasyonlara daha yaşanabilir dünya bırakmak gayesiyle, çevresel sürdürülebilirliği faaliyetlerinin odağına alan Şiddetli Güç, 2024 yılına kadar Paris iklim Muahedesi amaçları doğrultusunda global sera gazı (GHG) emisyon artışını 1,5oC ile sınırlamak için üzerine düşen sorumluluğu bilim temelli oluşturacağını beyan etti.

“Sürdürülebilir tahliller ve Ar-Ge çalışmalarıyla kesim öncüsüyüz”

Geleceğin güç şirketi olma vizyonuyla sürdürülebilirliğe büyük kıymet verdiklerini söz eden Zorlu Güç CEO’su Sinan Ak, şunları söyledi:

Enerji kesimine sürdürülebilirlik konusunda öncülük etme gayemiz doğrultusunda; çalışmalarımızda çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutlara odaklıyoruz. Bu bağlamda İklim krizi ile uğraş, karbon emisyonlarının azaltılması, kaynakların sürdürülebilir halde kullanılması, güç verimliliği ve güç arz güvenliği üzere hususları ele alıyor, yenilenebilir kaynaklara dayalı bir güç ekosistemi yaratmak için çalışıyoruz. Elektrik üretimini fosil kaynaklardan ayrıştırarak pak ve emniyetli güç tedariki sağlıyor ve mevcut iş kolumuzun yenileyici biçimde dönüşümünü destekliyoruz. 2030 yılına kadar tüm güç üretimini yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı ve operasyonlarımızdan kaynaklanan emisyonları net sıfır düzeyine çekmeyi taahhüt ediyor, yalnızca kendi operasyonlarımızı değil, müşterilerimizin de karbonsuz büyümelerini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Avrupa’nın ve başka büyük iktisatların öncülüğünde karbonsuzlaşan piyasalara uzak kalmamak ve ülkemizin rekabetçi gücüne katkıda bulunmak için Güçlü Kümesi şirketlerinden başlayarak tüm bölümlerin karbonsuz büyümesine katkıda bulunuyoruz. Bununla da yetinmeyip, 2040 yılına kadar tüm paha zincirimizin karbon nötr olması gayesiyle çalışmalarımızı yürütüyor, sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi olarak ele alıyoruz. Bilim Temelli Maksatlar Teşebbüsü’nün imzacısı olmamız da bu anlayışımızdaki kararlılığımızın bir göstergesidir. Kuruluşumuzdan bu yana Birleşmiş Milletler Global Unsurlar Sözleşmesi’nin prensiplerini benimseyen bir şirket olarak, tıpkı vakitte 2°C Bildirisi’nin imzacıları ortasında da yer alıyoruz. Karbon Saydamlık Projesi’ne Türkiye’den istekli olarak katılan ve tıpkı vakitte Türkiye’de ISO 14064-1 Sera Gazı Doğrulama Standardı alan birinci güç şirketiyiz. Gökçedağ Rüzgâr Santrali Projemizle Gold Standard Sertifikası alarak ve İstekli Karbon Piyasası’na entegre olarak Türkiye’nin birinci karbon emisyon azaltımı projesini gerçekleştiren güç şirketi olduk. Toplum ve gezegen odaklı yatırımlar yaparak geliştirdiğimiz sürdürülebilir tahliller ve akıllı teknolojilere dayalı Ar-Ge çalışmalarımızla bugün olduğu üzere gelecekte de kesimimize öncülük etmeyi hedefliyoruz. ”

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı