Liralaşma Vurgusu ve Enerjinin Kabulü: Merkez Bankası Kararında Neler Değişti?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faiz kararı, Para Siyaseti Şurası’nın toplantısından açıklanan bir metinle duyuruluyor.  

Her ay bu metin titizlikle inceleniyor. Geçen ayki metinden değişen sözleri ise dikkat çekti!

Metinde neler değişti?

Kalın işaretlenen kısımlar metne bu ay eklenenler olarak dikkat çekiyor! Merkez Bankası’nın metninde neler söyleniyor? 

Para Siyaseti Konseyi (Kurul), siyaset faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 seviyesinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Salgında varyantlar ve artan jeopolitik riskler, global iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı taraflı riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Global talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, güç başta olmak üzere bazı kesimlerdeki arz kısıtları ve nakliyat maliyetlerindeki yüksek seviye milletlerarası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek global enflasyonun, enflasyon beklentileri ve milletlerarası finansal piyasalar üzerindeki tesirleri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan güç fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini kıymetlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler ortasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para siyaseti irtibatlarında ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici mali duruşlarını hala sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

Türk Lirası tabirinin yerini ‘liralaşma’ almış

Kapasite kullanım düzeyleri ve öbür öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de olumlu tesiriyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin hissesi artarken, cari süreçler istikrarının 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Cari süreçler istikrarındaki güzelleşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi, fiyat istikrarı için kıymet arz etmektedir. Konsey, bu amaca ulaşmak için uzun vadeli Türk lirası yatırım kredilerinin değerli bir rol oynayacağını kıymetlendirmektedir.

Enflasyonda yakın periyotta gözlenen yükselişte; ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumları, global güç, besin ve ziraî emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar üzere arz istikametli ögeler ve talep gelişmeleri tesirli olmaktadır. Konsey, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz tesirlerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Konsey, siyaset faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli tesirleri yakından takip edilmekte ve bu devirde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir yerde tekrar şekillenmesi emeliyle TCMB’nin tüm siyaset araçlarında kalıcı liralaşmayı teşvik eden (Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir siyaset çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir.

TCMB, fiyat istikrarı temel hedefi doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 maksadına ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel seviyesinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, aykırı para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylece, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir formda devamı için uygun taban oluşacaktır.