Cari Fazla Yerine Fazla Fazla Açık Vermeye Devam Ediyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan 2022 yılı Şubat ayı ödemeler istikrarı istatistiklerini yayımlandı. Buna nazaran cari açık 5,15 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 

Cari süreçler hesabı Şubat’ta 5,15 milyar dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

‘Cari süreçler açığı, bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran 2.707 milyon ABD doları artarak 5.154 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari süreçler açığı 21.845 milyon ABD doları olmuştur.

Bu gelişmede, ödemeler istikrarı tarifli dış ticaret açığının 3.902 milyon ABD doları artarak 6.003 milyon ABD dolarına yükselmesi tesirli olmuştur.

Altın ve güç hariç cari süreçler hesabı, bir evvelki yılın birebir ayında 624 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 2.167 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Hizmetler istikrarı kaynaklı net girişler bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran 874 milyon ABD doları artarak 1.608 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

Hizmetler istikrarı altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir evvelki yılın birebir ayına nazaran 737 milyon ABD doları artarak 1.235 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Birincil gelir istikrarından kaynaklanan net çıkışlar, bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran 387 milyon ABD doları azalarak 821 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

İkincil gelir istikrarından kaynaklanan net girişler, bir evvelki yılın birebir ayına nazaran 66 milyon ABD doları azalarak 62 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Direkt yatırımlardan kaynaklanan net girişler 4 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 765 milyon ABD doları fiyatında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler prestijiyle incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin pay senedi piyasasında 228 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 573 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 551 milyon ABD doları net geri ödeme, Genel Hükümet ise 1.000 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2.180 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 495 milyon ABD doları ve Türk Lirası cinsinden 1.981 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 2.476 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 911 milyon ABD doları ve 174 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, öteki bölümler 244 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 2.218 milyon ABD doları net azalış gözlenmiştir.’

Merkez Bankası Ödemeler Dengesi’nin ne demek olduğunu kendi sitesinde şu formda açıklıyor:

www.tcmb.gov.tr

Ödemeler istikrarı, geniş manasıyla, bir iktisatta yerleşik bireylerin başka ekonomilerde yerleşik bireyler (yurt dışında yerleşikler) ile aşikâr bir devir içinde yapmış oldukları ekonomik süreçlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur.

Verimetrik tarafından oluşturulan Ödemeler İstikrarı grafiği şu halde oluştu:

pbs.twimg.com

Toplumsal medyada ise ekonomistler, cari fazla hedeflenen iktisatta, yılın birinci iki ayında oluşan cari açığı şu formda yorumladı: